วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 13, 2559

น้อมถวายบังคม


วันพฤหัสบดี, มกราคม 21, 2559

การสร้างวีดีโอ 360 องศาจากกล้อง Ricoh Thetaปัจจุบัน YouTube สามารถอัพโหลดวีดีโอที่เป็นแบบ 360 องศาได้แล้ว แต่วีดีโอนี้ถ่าด้วยอะไร และมีวิธีอัพโหลดอย่างไร ไปดูในคลิปด้านบนได้เลยครับ

วันพุธ, มกราคม 20, 2559

เก็บประวัติการเดินทางและรูปภาพด้วย Google

การเดินทางท่องเที่ยว จ.ตาก
จากรูปเป็นประวัติตำแหน่งพร้อมรูปภาพวันที่ 7 มกราคม 2559 ซึ่งถูกบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยแอพของ Google ซึ่งทุกคนสามาถลองทำได้โดย
  1. ตั้งค่า Location Service ของโทรศัพท์ให้อนุญาติแอพ Google ให้เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งได้ตลอดเวลา
  2. ตั้งค่าตั้งค่า Location Service ของโทรศัพท์ให้อนุญาติให้กล้องเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งในขณะใช้แอพ
  3. ตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลในแอพ Google ให้เก็บประวัติตำแหน่งและรายงานประวัติตำแหน่งจากอุปกรณ์นี้ 
  4. ตั้งค่าแอพ Google Photos ให้สำรองข้อมูลและซิงค์ไปยังบัญชี Google ของเรา 
เมื่อทำครบทั้ง 4 ข้อแล้ว โทรศัพท์จะมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่งของเราตลอดเวลา และมีการสำรองข้อมูลที่ Google Photos รูปที่ถ่ายจะนำไปผูกกับตำแหน่งที่เราไป โดยสามารถดูประวัติตำแหน่งของเราได้ที่ https://www.google.co.th/maps/timeline

วันศุกร์, ตุลาคม 10, 2557

Google Ignite for Chulalongkorn University

"Google Ignite จุดประกายความรู้ สู่อนาคตด้านดิจิทัล" เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและคนทั่วไปเข้าอบรมความรู้ด้านการตลาดดิจิตอลฟรี โดยจัดอบรมแบบเปิดที่ ม.กรุงเทพ ตามตาราง
ซหากใครไม่สะดวกเข้าร่วมด้วยตนเองก็สามารถดูถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ของ Google Thailand ได้ด้วย และสามารถดูย้อนหลังได้ โดยเรื่องที่จะต้องเรียนและสอบมีดังนี้
  1. ความรู้พื้นฐานด้านการโฆษณา (AdWords Fundamental)
  2. การค้นหาขั้นสูง (AdWords Advanced Search)
  3. ดิสเพลย์ขั้นสูง (AdWords Advanced Display) 
หลังจากเรียนจบแต่ละวิชาจะมีการทำข้อสอบออนไลน์ หากสอบผ่านก็จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Google ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการเข้าสูสายอาชีพด้านการตลาดดิจิตอลอีกด้วย

พิเศษสำหรับนิสิตจุฬา ทาง Google ได้จัด Campus Tour ไปสอนให้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2557 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/cu-ignite