วันอาทิตย์, กันยายน 10, 2560

ดีอี จัดงาน “มหกรรมสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกเดียวครบ รวมกว่า 300 ร้านค้าพร้อมรุกส่งเสริมตลาดออนไลน์”


ดีอี จัดงาน “มหกรรมสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกเดียวครบ
รวมกว่า 300 ร้านค้าพร้อมรุกส่งเสริมตลาดออนไลน์” 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จัดงาน “มหกรรมสินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกเดียว ครบ : พบความรู้ ชอปของดี ชิมของอร่อย” นำเสนอสินค้าที่คัดสรรแล้วพร้อมจำหน่ายออนไลน์ กว่า 300 ร้านค้า และยังมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภาคประชาชน จากกูรูที่มีชื่อเสียง ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ใกล้ตัว ทั้งในรูปแบบเวทีสัมมนาวิชาการ การอบรมสร้างอาชีพดิจิทัล การจัดแสดงนิทรรศการ และนวัตกรรมด้านดิจิทัล อีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงประชาชนให้เข้าถึงช่องทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากผู้ผลิต จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน นี้ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เป็นนโยบายที่มุ่งหวังการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  โดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
เป็นการสร้างความพร้อมภาคประชาชนให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในชุมชน การเพิ่มรายได้ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของชุมชนผ่านเครื่องมือดิจิทัล และธุรกิจยุค 4.0 ด้วย “ร้านค้าออนไลน์” ด้วยเหตุนี้ มหกรรม “สินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกเดียว ครบ : พบความรู้ ชอปของดี ชิมของอร่อย” จึงเป็นหนึ่งงานสำคัญที่นำเสนอตัวอย่าง และสินค้าที่คัดสรรแล้วและพร้อมที่จะจำหน่ายออนไลน์ พร้อมกับการเข้าสู่ตลาดโลก โดยคัดสรรร้านค้าคุณภาพมาจัดจำหน่ายกว่า 300 ร้านค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ โดยได้มีการจัดกิจกรรมการเสวนาเชิงวิชาการ การสัมมนา การจัดอบรมสร้างอาชีพด้านดิจิทัล โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการค้าขายธุรกิจออนไลน์ อีกทั้ง ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ยังได้มีการจัดพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัลศูนย์ดิจิทัลชุมชนดีเด่น รางวัลวิทยากรศูนย์ดิจิทัลชุมชนดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการค้าออนไลน์ และรางวัลผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ดีเด่น เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเชื่อมโยงให้ประชาชนได้รู้จักร้านค้าออนไลน์ดีเด่น ซึ่งสามารถต่อยอดเชื่อมโยงทางธุรกิจได้ในอนาคตอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน มหกรรม “สินค้าชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก คลิกเดียว ครบ 
: พบความรู้ ชอปของดี ชิมของอร่อย” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน นี้ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  

วันพฤหัสบดี, มกราคม 21, 2559

การสร้างวีดีโอ 360 องศาจากกล้อง Ricoh Thetaปัจจุบัน YouTube สามารถอัพโหลดวีดีโอที่เป็นแบบ 360 องศาได้แล้ว แต่วีดีโอนี้ถ่าด้วยอะไร และมีวิธีอัพโหลดอย่างไร ไปดูในคลิปด้านบนได้เลยครับ

วันพุธ, มกราคม 20, 2559

เก็บประวัติการเดินทางและรูปภาพด้วย Google

การเดินทางท่องเที่ยว จ.ตาก
จากรูปเป็นประวัติตำแหน่งพร้อมรูปภาพวันที่ 7 มกราคม 2559 ซึ่งถูกบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยแอพของ Google ซึ่งทุกคนสามาถลองทำได้โดย
  1. ตั้งค่า Location Service ของโทรศัพท์ให้อนุญาติแอพ Google ให้เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งได้ตลอดเวลา
  2. ตั้งค่าตั้งค่า Location Service ของโทรศัพท์ให้อนุญาติให้กล้องเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งในขณะใช้แอพ
  3. ตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลในแอพ Google ให้เก็บประวัติตำแหน่งและรายงานประวัติตำแหน่งจากอุปกรณ์นี้ 
  4. ตั้งค่าแอพ Google Photos ให้สำรองข้อมูลและซิงค์ไปยังบัญชี Google ของเรา 
เมื่อทำครบทั้ง 4 ข้อแล้ว โทรศัพท์จะมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่งของเราตลอดเวลา และมีการสำรองข้อมูลที่ Google Photos รูปที่ถ่ายจะนำไปผูกกับตำแหน่งที่เราไป โดยสามารถดูประวัติตำแหน่งของเราได้ที่ https://www.google.co.th/maps/timeline