วันศุกร์, กรกฎาคม 25, 2557

โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืน จังหวัดเลย

วันที่ 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 ผมได้รับเชิญจาก TEATA ให้ไปเที่ยวแบบ FAM Trip ที่จังหวัดเลย ซึ่งผมก็สงสัยว่า FAM Trip มันคืออะไรก็เลยไปค้นหาใน Google ดู ได้คำตอบดังนี้
FAM (Familiarization Trip)
เป็นโปรแกรมการศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนการท่องเที่ยวและ (หรือ) พนักงานของสายการบินได้รู้จักคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งว่ามีบริการอะไรให้แก่นักท่องเที่ยวบ้างรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจัดให้ณจุดหมายปลายทางนั้นๆ โดยปกติมักจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสายการบินบริษัทนำเที่ยวและคณะกรรมการท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น (ที่มา: http://tour-excenter.com/Tourism_vocab.html)
ซึ่งโปรแกรมท่องเที่ยวทั้งหมด 5 วัน มีโปรแกรมตามที่ทำไว้ในแผนที่ Google Maps ด้านล่างนี้

วันพฤหัสบดี, เมษายน 17, 2557

อบรมฟรี "หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้"
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ SIPA 
เปิดหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์
เพื่อป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้ 
โดยมีโปรแกรมการจัดอบรมดังนี้

1. อบรม Android Programming
เวลา 8.30-17.30 น. วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2557
วิทยากร: ดร. วโรดม วีระพันธ์

2. อบรม Full Stack Java Script Framework with MEAN
เวลา 8.30-17.30 น. วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2557
วิทยากร: อ.จักรพันธ์ สัวบุตร

3. อบรม WiFi Management Workshop
เวลา 8.30-17.30 น. วันที่ 2-6 มิถุนายน 2557
วิทยากร: นายอมตวิทย์ คำแหง

4. อบรม SEO/E-Marketing
เวลา 8.30-17.30 น. วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2557
วิทยากร: คุณศรัณย์ ยุวรรณะ

วันจันทร์, ธันวาคม 09, 2556

Social Media Communication Strategy

PRACE

 1. Plan การจัดการแผนการตลาด Social Media รวมถึงการบริหารชื่อเสียงและการกำหนดกลยุทธของเนื้อหา
 2. Reach วิธีการเพิ่มการเข้าถึงและแบ่งปันบทความหรือเนื้อหาของคุณ
 3. Act การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมภายใน Blog หรือ website ของคุณและภายใน Post ของ Social Media
 4. Convert ทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ไปสู่การสร้าง Lead และการขาย
 5. Engage สื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

วันอังคาร, พฤศจิกายน 05, 2556

กำหนดการถ่ายทอดสดการอ่านคำพิพากษาศาลโลกคดีปราสาทพระวิหาร


เชิญติดตามการอ่านคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศาลโลกถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.icj-cij.org

กระทรวงการต่างประเทศ จะถ่ายทอดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
 1. โทรทัศน์
  • สถานีโทรทัศน์ อสมท (ช่อง 9) (สามารถเลือกฟังเป็นภาษาไทย/อังกฤษ)
  • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) (ภาษาไทย)
 2. วิทยุ
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และ AM 891 (ภาษาไทย)
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 88 (ภาษาอังกฤษ)
  • สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 (ภาษาไทย)
 3. เว็บไซต์
  • www.phraviharn.org (สามารถเลือกฟังเป็นภาษาไทย/อังกฤษ/ภาษาที่ใช้จริงในศาลฯ)
  • www.saranrom.mfa.go.th (ภาษาไทย)
 4. สำหรับผู้ที่ใช้ Smartphone สามารถรับชมได้ทาง MCOT App ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่


วันอาทิตย์, กันยายน 22, 2556

ใครๆ ก็ขายของได้ด้วย Mobile E-Commerceจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วโลกมีถึง 2,300 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผูั้ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ถึง 1,200 ล้านคน ในประเทศไทยมีคนใช้งานอินเตอร์เน็น 24 ล้านคน ใฃ้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ถึง 15 ล้านคน ในขณะที่อุปกรณ์เหล่านี้มีราคาถูกลงเรื่อยๆ และในไม่ช้าโทรศัพท์ทุกเครื่องก็น่าจะเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทั้งหมด
ประเทศไทยพึ่งเริ่มมีการให้บริการ 3G แบบเต็มรูปแแบบ แต่การใช้งานจริงนั้นมีข้อจำกัดมาก เพราะมีการควบคุมจำนวนข้อมูลในการใช้งานในแต่ละเดือนในอัตราที่ต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้ใช้งานที่ความเร็วสูงอยู่ไม่ก็วันก็ต้องกลับมาใช้อินเตอร์เน็ตเต่าอีกจนถึงสิ้นเดือน
AIS ได้ร่วมมื่อกับ Google ในการเปิดให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรีผ่านแอพของ Google หรือเรียกว่าบริการ AIS Free Zone ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ไม่เคยเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเลยสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านแอพสามตัวนี้ได้
จำนวนยอดขาย Smartphone และ Tablet มีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับ Desktop และ Notebook ทำให้คนที่ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้น โดยภายในปี 2556 จะมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่ากับ Desktop และปี 2557 จำนวนผู้ใช้โมบายอินเตอร์เน็ตจะแซงหน้า Desktop
พฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่จะแตกต่างจากพฤติกรรมในการใช้งาน Desktop โดยการค้นหาที่สำคัญในอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็คือการค้นหาแบบ Local Search ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องนำธุรกิจของตนเองไปอยู่ในผลการค้นหาให้ได้ โดยสร้าง Google+ Local Page ของธุรกิจขึ้นมา
การลงโฆษณาใน Google Adwords ได้เพิ่มปัจจัยในการแสดงผลการค้นหาด้วย โดยผลการค้นหาจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ เวลา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหา
ผู้คนมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไป โดยปัจจุบันมักจะเริ่มหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก่อนที่จะไปที่ร้าน และขณะที่อยู่่ที่ร้านก็สามารถค้นหาข้อมูลของสินค้าเพื่อเปรียบเทียบราคา ปัจจุบัน Google สามารถค้นหาสินค้าได้จากรูปภาพ ทำให้การหาข้อมูลสะดวกขึ้นมาก
ในขณะที่มีผู้ใช้งานโมบายอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผลการสำรวจกับพบว่าเว็บไซต์ที่สมามารถแสดงผลได้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอมีเพียง 27% ซึ่งเป็นการเสียโอกาสอย่างมาก เราสามารถเช็คว่าเว็บของเรานั้นแสดงผลอย่างไรบน Smartphone ให้ไปที่เว็บ howtogomo.com
พฤติกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างของผู้คนทุกวันนี้ก็คือพฤติกรรมมัลติสกรีน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เราใช้งานอุปกรณ์จอหลัก 4 จอคือ ทีวี PC Tablet และ Smartphone โดยมีการใช้พร้อมกันหรือใช้ตามลำดับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่หากเป็นการใช้ในการค้นหาอะไรก็ตาม เรามักจะเริ่มต้นด้วย Smartphone
เว็บสำเร็จรูปเช่น weloveshopping เมื่อเพิ่มสินค้าในระบบ สินค้าจะมาแสดงที่แอพบนมือถือด้วยและยังสามารถเพิ่ม Tab ที่ Facebook fanpage ได้ แต่ยังไมีมีแบบ Mobile site และไม่สามารถเพิ่มสินค้าด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
Dealfish, Shop.Spot, Sellsiple, Pinterest, Instagram สามารถถ่ายรูปและโพสต์สินค้าได้อย่างง่ายดายและสามารถนำไปแชร์ใน Social Network อย่าง Facebook ได้ง่าย
การขายสินค้าด้วย Instagram เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น เพราะคนที่ใช้ Instagram มีอายุน้อยกว่าคนที่ใช้ Facebook
เราสามารถสร้าง QR Code เพื่อให้ลูกค้าแสกนเพื่อกด Like/Check in Facebook Page ได้โดยไปที่เว็บ scan.me
เราต้องต้องเรียนรู้วิธีการจ่ายเงินออนไลน์ทั้งหมด เราควรใช้ App Mobile Banking เป็น รู้จักวิธีการโอเงินด้วยเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และวิธีอื่นๆ
Thailand Post Track & Trace เป็นแอพของไปรษณีย์ไทยมีแอพที่สามารถเช็คสถานะสินค้าของเราว่าอยู่ที่ไหน
เราควรลองซื้อสินค้าผ่านโมบายอินเตอร์เน็ตเพื่อจะได้เรียนรู้ขั้นตอน ปัญหา ประสบกาณ์ในการใช้บริการ ซึ่งจะนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเรา