วันจันทร์, สิงหาคม 20, 2550

สุนีย์โยคะ

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ถ้าไม่ติดอะไร ผมจะมาฝึกโยคะที่โรงเรียนสุนีย์โยคะ ซึ่งสอนโดยอ.สุนีย์ ยุวจิตติ

การเรียนการสอนของที่นี่จะไม่เหมือนกับการสอนที่ Fitness Center เพราะที่นี่สอนกันเกือบตัวต่อตัีว โดยที่ช่วงที่ฝึกแรก ๆ มีอาจารย์คอยประกบเลย และทุกคนจะฝึกของใครของมัน ไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกัน ไม่มีคนนำ และฝึกตามที่ตัวเองทำได้ ไม่ฝืน ไม่หนักจนเกินไป

ทุกวันเสาร์จะมีการฝึกปราณยามะด้วย

ก่อนการฝึกก็จะมีการชั่งน้ำหนัก เพื่อเช็คว่าเราฝึกได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าน้ำหนักลดแสดงว่าฝึกได้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: