วันพุธ, สิงหาคม 15, 2550

ลับสมองด้วย Mind Map

ผมได้รู้จัก อ.ธัญญา ผลอนันต์ ตอนที่จัดอบอม Google Apps โดยท่านได้ให้เกียรติมาร่วมฟังด้วย และได้รับคำแนะนำจาก โซวบังท้ง ให้ศึกษา Mind Map และซื้อหนังสือใช้หัวคิดมาอ่าน
ผมได้เข้าไปที่แพร่พิทยาก็ได้หนังสือใช้หัวแข็งมาหนึ่งเล่ม และได้สั่งซื้ออีกสองเล่มทาง Email โดยดูจากเวป www.tanyaph.com

ถ่ายกับโซวบังท้งเจ้าของไทยเสียวบอร์ด

อาจารย์ธัญญาก็กรุณาส่งหนังสือมาให้ฟรีโดยที่แถมหนังสือ Mind Map (ออกใหม่) มาให้อีกเล่ม ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ครับ
ตอนนี้ก็กำลังอ่านอยู่ ถ้าอ่านจบเล่มไหนก็จะเอามาเล่าให้ฟังครับ

Mind Map
เครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเรียบง่ายที่สุด

ใช้หัวคิด
แนะนำให้รู้จักการทำงานของสมอง วิธีการใช้ความคิด ความทรงจำ การฟื้นความจำ วิธีการอ่านหนังสือที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ เป็นหนังสือเล่มแรกของ Tony Buzan ตั้งแต่เริ่มการคิด วิธีจดบันทึกแบบ Mind Map

สมุดบันทึกที่ช่วยให้คุณเห็นกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน ได้ด้วยการใช้บันทึกกลม มีสีสัน เห็นภาพรวม

ไม่มีความคิดเห็น: