วันเสาร์, มีนาคม 28, 2552

อบรม NEC ผู้ประกอบการรายใหม่อบรม NEC โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่แห่งชาติ ที่ ม.หอการค้าไทย
โดยวันนี้มีรุ่นพี่มาแชร์ประสบการณ์ 3 คน ดังนี้
  1. คุณกฤษดา วามิศิริ
  2. คุณวิวิธ เสนาวัตร
  3. คุณพัฒกร ศุภสินธ์
รายละเอียดโครงการดูที่ http://nec.dip.go.th

ไม่มีความคิดเห็น: