วันพุธ, เมษายน 29, 2552

สัมภาษณ์ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

วันนี้คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ ได้มาสัมภาษณ์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ที่นำ iPhone เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน MBA ที่ ม.หอการค้าไทย โดยที่ผมซึ่งเป็นนักเรียน (และผู้ที่จะได้ใช้ iPhone) เป็นคนถ่ายรูปครับ

ไม่มีความคิดเห็น: