วันอาทิตย์, มิถุนายน 07, 2552

การบ้านเยอะเกินไปหรือเปล่า

ตอนนี้ผมกำลังเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 3 วิชาจาก 5 วิชา คือ English for Business, การเงิน, บัญชี 
ซึ่งทั้งสามวิชานั้นก็มีการบ้านทุกวิชา แต่ที่การบ้านเยอะที่สุดก็คงจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ เพราะมีทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

การบ้านเยอะไม่ใช่ไม่ดีนะครับ แต่การที่สั่งงานกลุ่มในขณะที่นักเรียนยังไม่ค่อยรู้จักกัน และก็ยังปรับตัวไม่ได้ สำหรับผมแล้ว ค่อนข้างหนักหนามากๆ แต่ถ้าคิดในแง่ดี นี่อาจจะเป็นการเตือนให้รู้ว่า เราจะสบายไม่ได้แล้วนะ คราวนี้งานหนักแน่เรา

ไม่มีความคิดเห็น: