วันพฤหัสบดี, กันยายน 03, 2552

เมื่อสิ่งที่เรารักกลับมาทำร้ายตัวเอง

หลายปีที่ทุ่มเททำงานเพื่อชมรม จนชมรมเดินมาได้ระดับหนึ่ง และกำลังจะเดินได้ด้วยตัวเอง
วันหนึ่งที่ติดงาน ติดธุระ ไม่ได้ดูแลชมรม และดูเหมือนกับไม่รับผิดชอบกับชมรม
กับโดนลงโทษ

พอกันเสียทีกับการทุ่มเทให้กับชมรม ในเมื่อทุกคนไม่เห็นค่ากับสิ่งที่เคยทำมา
จบกันเสียที

ไม่มีความคิดเห็น: