วันอังคาร, ตุลาคม 20, 2552

มาใช้ Google Apps กันเถอะ

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาที่ไม่สูงมาก นัก องค์กรทุกองค์กรจำเป็นต้องมีระบบบริหารองค์กรในการติดต่อสื่อสารระหว่างภาย ในองค์กรและภายนอกองค์กร Google Apps เป็นระบบบริหารองค์กรของ Google ที่พนักงาน Google ทุกคนทั่วโลกทำงานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ต

ทำไมองค์กรต้องใช้ Google Apps ซอฟต์แวร์เป็นประเภทเดียวกับ Microsoft Exchange และ Lotus Note เป็นซอฟต์แวร์บริหารองค์กรที่ (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย

in reference to:

"ปัจจุบันประเทศไทยมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาที่ไม่สูงมากนัก องค์กรทุกองค์กรจำเป็นต้องมีระบบบริหารองค์กรในการติดต่อสื่อสารระหว่างภายในองค์กรและภายนอกองค์กร Google Apps เป็นระบบบริหารองค์กรของ Google ที่พนักงาน Google ทุกคนทั่วโลกทำงานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ต

ทำไมองค์กรต้องใช้ Google Apps ซอฟต์แวร์เป็นประเภทเดียวกับ Microsoft Exchange และ Lotus Note เป็นซอฟต์แวร์บริหารองค์กรที่ (ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย"
- สร้างระบบบริหารองค์กรผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย Google Apps (workshop) (view on Google Sidewiki)

ไม่มีความคิดเห็น: