วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 12, 2553

การนับรุ่นที่ถูกต้องของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

การนับรุ่นที่ถูกต้อง สูตร รุ่น = (Y - 2510) - M + 1
Y = ปีการศึกษาที่เข้า, M = ชั้นปีที่เข้า
เช่น ถ้าเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2532
Y = 2532, M = 4

รุ่น = ((2532 - 2510) - 4 ) + 1
รุ่น = (22 - 4) + 1
รุ่น = 18 + 1
รุ่น = 19

ไม่มีความคิดเห็น: