วันศุกร์, เมษายน 09, 2553

“กฎแห่งแรงดึงดูด” (Law of Attraction)

 • กฎแห่งแรงดึงดูดกล่าวว่า ถ้าเรานึกถึงอะไรมากๆ สิ่งนั้นจะดึงดูดเข้าหาเราแม้ว่าเราจะไม่ชอบก็ตาม ดั้งนั้นเราควรคิดถึงแต่สิ่งที่เราชอบ
 • สามคำง่ายๆ ก็คือ "ความคิด" "กลายเป็น" "จริง"
 • ความคิดมีความถี่ และจะดึงดูดความถี่ที่ใกล้เคียงกัน
 • อย่ารวบความสนใจในสิ่งที่ไม่ต้องการ เพราะสิ่งเหล่านั้นจะย้อยกลับมาหาเรา
 • ควรพุ่งความสนใจในสิ่งที่เราต้องการ แล้วสิ่งนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาเรา
 • ควอนตัมฟิสิกส์ระบุไว้ว่า คุณไม่สามารถมีจักรวาลถ้าหากไม่มีจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง จิตใจก่อร่างสร้างตัวสิ่งที่เรารับรู้
 • สมองของเรามีประสิทธิภาพมาก แต่เรามัวแต่ใส่ Input ที่ไม่มีประโยชน์เข้าไป ทำให้เราไม่สามรถใช้ศักยภาพได้เต็มที่
 • จักรวาลไม่ได้ยินคำพูดของคุณ จักรวาลโต้ตอบกับความคิดของคุณ
 • ก้าวไปสู่ความศรัทธา คุณไม่จำเป็นต้องเห็นขั้นบันไดทั้งหมด แค่เห็นขั้นแรกก็พอ เหมือนกับตอนขับรถตอนกลางคืน เราจะเห็นทางได้แค่ไม่ก็ร้อยฟุต
 • จักรวาลไม่มีกฏเกณฑ์ เราสร้างความรู้สึกว่าได้มาเดี๋ยวนี้ มันก็จะตอบรับ
 • ถ้าคุณเห็นสิ่งที่เป็นอยู่ คุณจะคิดถึงสิ่งที่เป็นอยู่ และกฏแห่งความดึงดูดจะให้ความดึงดูดแก่คุณมากขึ้น
 • คุณต้องหาทางเข้าถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในมุมมองอื่น
 • คนส่วนใหญ่มองชีวิตแล้วพูดว่าที่คืิอตัวชั้น มันไม่ใช่ตัวคุณ แต่มันเคยเป็นคุณ
 • ตัวคุณในขญะนี้คือผลของการกระทำและความคิดของคุณในอดีต
 • ตัวเราคือผลแห่งความนึกคิดของเรา

ไม่มีความคิดเห็น: