วันเสาร์, พฤษภาคม 01, 2553

The Business Strategy Game

BSG Online เป็นโปรแกรมแบบจำลองการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศโดยดำเนินการผลิตสินค้ารองเท้ากีฬาทั้งประเภทที่เป็นตราสินค้าและ/หรือตราสินค้าของห้าง และสามารถจำหน่ายไปยังแต่ละทวีปทั่วโลกได้ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลาย และนิยมใช้ในสถาบันการศึกษาทั่วโลก
ในห้องหนึ่งจะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 4-5 กลุ่ม เพื่อกำหนดกลยุทธ์แข่งกัน เป็นแกมส์ที่น่าสนใจมาก นักศึกษา CEO MBA จะได้เรียนกันทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น: