วันเสาร์, ตุลาคม 09, 2553

เปลี่ยนวิถีชีวิตใน 90 วัน : How to Be Brilliant โดย MICHAEL HEPPELLสุพจน์ ชัยวงศ์โรจน์,สุวิน บุศราคำ


ได้หนังสือมาเล่มนึงครับ เป็นเล่มที่ดีมากทีเดียว จะลองตั้งใจอ่านดูและต้องทำให้ได้ สู้ สู้

ไม่มีความคิดเห็น: