วันพุธ, ตุลาคม 12, 2554

Thai League Division 2 Champion League 2011 Maps


ผมได้ทำแผนที่สนามลีกภูมิภาครอบสุดท้ายปี 2554 ไว้แล้วโดยแข่งเป็นกลุ่มเอและกลุ่มบีโดยใช้ FourSquare ซึ่งเป็น Location Base แบบใหม่ จากเดิมที่ผมเคยใช้ Google Maps ทำแผนที่ไทยลีกไว้ทุกปี โดยเริ่มทำครั้งแรกเมื่อปี 2550
ส่วนวิธีการทำอย่างไรนั้น จะไปเขียนไว้ที่ www.cloud4biz.biz นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: