วันอาทิตย์, มีนาคม 18, 2555

New Entrepreneurs Creation 2012

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับม.เอชียอาคเนย์ จัดอบรมโครงการ NEC: เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 • นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs
 • การบัญชี การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน สำหรับผู้บริหาร 
 • การบริหารทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์  และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • การผลิตและการบริการ
 • การหาช่องทางการตลาด  และเทคนิคการขาย/บริการ
 • การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ 
 • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ แผนการลงทุนรายบุคคล
 • E-Commerce โฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
 • การใช้เครื่องมือออนไลน์ช่วยในการทำงาน
 • การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
 • Social Media Marketing 
 • ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ /รับการถ่ายทอดเคล็ดลับจาก CEO สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่พร้อมเผชิญกับโลกธุรกิจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://nec2555.blogspot.com


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เริ่มเรียนหลังสงกรานต์

ไม่มีความคิดเห็น: