วันอังคาร, มีนาคม 06, 2555

Social Media for Poloticians

ผมมีโอกาสได้ไปบรรยายให้กับพรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง "Social Media" โดยไปกับทีมงาน Thai Hosting โดยมีสไลด์ที่นำไปบรรยายดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: