วันศุกร์, มิถุนายน 01, 2555

e-Marketing และ Social Media PR รุ่น 7


ผมได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เกี่ยวกับการใช้ Social Media เพื่อแสวงความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว, Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์, การใช้ง่าน Google+, การใช้เครื่องมือบริหาร Social Media Dashboard ชื่อ "Hootsuite" , การทำ Facebook Marketing, Location Base Service และการสร้างแคมเปญ Emarketing + Mobile Marketing

อบรมวันที่ 26 - 27 พ.ค. 2555 โดย
  • อ.ชีพธรรม คำวิเศษณ์
  • อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ
  • อ.พิเศศ ตันติมาลา
  • อ.วิทยา มาลารัตน์

ไม่มีความคิดเห็น: