วันจันทร์, มิถุนายน 18, 2555

สอนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยใช้สารสนเทศ


วันที่ 18 มิถุนายน 2555 ผมได้มีโอกาสไปสอนการใช้งาน Facebook และ Twitter เบื้องต้นให้กับทีมงาน สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: