วันอังคาร, พฤศจิกายน 05, 2556

กำหนดการถ่ายทอดสดการอ่านคำพิพากษาศาลโลกคดีปราสาทพระวิหาร


เชิญติดตามการอ่านคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศาลโลกถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ www.icj-cij.org

กระทรวงการต่างประเทศ จะถ่ายทอดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
 1. โทรทัศน์
  • สถานีโทรทัศน์ อสมท (ช่อง 9) (สามารถเลือกฟังเป็นภาษาไทย/อังกฤษ)
  • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) (ภาษาไทย)
 2. วิทยุ
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และ AM 891 (ภาษาไทย)
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 88 (ภาษาอังกฤษ)
  • สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 (ภาษาไทย)
 3. เว็บไซต์
  • www.phraviharn.org (สามารถเลือกฟังเป็นภาษาไทย/อังกฤษ/ภาษาที่ใช้จริงในศาลฯ)
  • www.saranrom.mfa.go.th (ภาษาไทย)
 4. สำหรับผู้ที่ใช้ Smartphone สามารถรับชมได้ทาง MCOT App ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่


ไม่มีความคิดเห็น: