วันจันทร์, ธันวาคม 09, 2556

Social Media Communication Strategy

PRACE

  1. Plan การจัดการแผนการตลาด Social Media รวมถึงการบริหารชื่อเสียงและการกำหนดกลยุทธของเนื้อหา
  2. Reach วิธีการเพิ่มการเข้าถึงและแบ่งปันบทความหรือเนื้อหาของคุณ
  3. Act การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมภายใน Blog หรือ website ของคุณและภายใน Post ของ Social Media
  4. Convert ทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ไปสู่การสร้าง Lead และการขาย
  5. Engage สื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง