วันจันทร์, กรกฎาคม 28, 2557

MCOT.NET Google+ กับการท่องเที่ยว


MCOT DOT NET โดย โดย อรรถพล เลิศล้ำ / ชีพธรรม คำวิเศษณ์ สัมภาษณ์ : ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. แห่งชาติ (สวทน.) ..แนวทางปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สัมภาษณ์ : คุณศรัณย์ ยุวรรณะ อ.พิเศษที่ม.หอการค้า ...การใช้ Google+ กับธุรกิจและการท่องเที่ยว

ฟังย้อนหลังที่: http://goo.gl/bUqqVx

ไม่มีความคิดเห็น: