วันศุกร์, กรกฎาคม 25, 2557

โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืน จังหวัดเลย

วันที่ 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 ผมได้รับเชิญจาก TEATA ให้ไปเที่ยวแบบ FAM Trip ที่จังหวัดเลย ซึ่งผมก็สงสัยว่า FAM Trip มันคืออะไรก็เลยไปค้นหาใน Google ดู ได้คำตอบดังนี้
FAM (Familiarization Trip)
เป็นโปรแกรมการศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนการท่องเที่ยวและ (หรือ) พนักงานของสายการบินได้รู้จักคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งว่ามีบริการอะไรให้แก่นักท่องเที่ยวบ้างรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจัดให้ณจุดหมายปลายทางนั้นๆ โดยปกติมักจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสายการบินบริษัทนำเที่ยวและคณะกรรมการท่องเที่ยวประจำท้องถิ่น (ที่มา: http://tour-excenter.com/Tourism_vocab.html)
ซึ่งโปรแกรมท่องเที่ยวทั้งหมด 5 วัน มีโปรแกรมตามที่ทำไว้ในแผนที่ Google Maps ด้านล่างนี้
  1. ศูนย์กสิกรรมเรียนรู้ ภูหลวง สวนหินผางาม หนองหิน
  2. ภูป่าเปาะ ถ้ำโพธิสัตว์ ภูเรือเรือนไม้รีสอร์ท สวนชัชนาถรีสอร์ท

ไม่มีความคิดเห็น: