วันพุธ, กรกฎาคม 30, 2557

ท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดเลย วันที่ 1

เส้นทางรถไฟกรุงเทพ-อุดรฯ รถยนต์อุดรฯ-เลย
เดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง-สถานีรถไฟอุดรธานีโดยเส้นทางรถไฟ หลังจากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดเลย แวะศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่ศูนย์กสิกรรมเรียนรู้ภูหลวง เดินป่าที่เขาหินปูนที่สวนหินผางาม พักที่ม่านเมฑทะเลหมอกรีสอร์ท ทานอาหารที่เฮือนผางาม

สามล้อเครื่องหน้าสถานีรถไฟอุดรฯ
สถานีรถไฟอุดรธานี
เส้นทางรถยนต์อุดรฯ-วังสะพุง-ภูหลวง-สวนหินผางาม (Google Location History)
เส้นทางจากศูนย์กสิกรรมเรียนรู้ภูหลวง-สวนหินผางาม
จอดข้างทางถ่ายรูปกับภูหอ(ฟูจิเมืองเลย)
ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่ศูนย์กสิกรรมเรียนรู้ภูหลวง
เดินป่าที่เขาหินปูนที่สวนหินผางาม 
พักที่ม่านเมฑทะเลหมอกรีสอร์ท

ไม่มีความคิดเห็น: